Catch Fichead ’s a Dhà

… tha e ceart, uaireannan, a bhith a’ sgrìobhadh ann am Beurla mu dheidhinn Gàidhlig – gu h-àraid ma tha thu airson gun leugh muinntir na Gàidhlig fhèin na sgriòbhas tu. Saoghal neònach…

Barrachd an seo le deasbad.

About admin